ยินดีต้อนรับสู่ Wittaya.net

เว็บไซต์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

It must be center

It must be center

สนทนาภาษาเขมร

ระดับ : ก้าวหน้า
หมวด : ภาษาเขมร
จำนวนวิดิโอ : 116

เรียนภาษาเขมรจากโฆษณา

ระดับ : ก้าวหน้า
หมวด : ภาษาเขมร
จำนวนวิดิโอ : 23

การอ่านภาษาเขมร

ระดับ : ก้าวหน้า
หมวด : ภาษาเขมร
จำนวนวิดิโอ : 93

เรียนภาษาเขมรจากเพลง

ระดับ : ก้าวหน้า
หมวด : ภาษาเขมร
จำนวนวิดิโอ : 13

อ่านหนังสือเรียน ป.1 ภาษาเขมร

ระดับ : ก้าวหน้า
หมวด : ภาษาเขมร
จำนวนวิดิโอ : 122

การออกเสียงภาษาเขมร

ระดับ : ก้าวหน้า
หมวด : ภาษาเขมร
จำนวนวิดิโอ : 15

Contemporary Cambodian

ระดับ : ก้าวหน้า
หมวด : ภาษาเขมร
จำนวนวิดิโอ : 4